Představenstvo společnosti Amplla a.s., se sídlem Poličská 1823, 539 01 Hlinsko, IČ 284 85
408, vedená pod spisovou značkou u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B 2843 (dále jen
"Společnost"), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne
12. 6. 2024 v 16:30 na adrese Praha 2, Korunní 764/21,
a to ve sále podniku VINOHRAD.

 

Soubory pro akcionáře na vyžádání.