KONFIGUROVAT
ČASTO SE NÁS PTÁTE

Nejčastější dotazy

  1. dle doporučení
  2. dle ceny
  3. dle názvu
  1. s obrázky
  2. tabulkou

Nabízíte více variant hasicích přístrojů?

Ano. Mimo dvě modelové řady, tedy HUSSECHUCK a SHIELD nabízíme také 2 varianty. Ty se liší objemem hasební látky. Modely označené kódem P21 mají hasicí schopnost 21A, 113B, C, modely označené P34 mají hasicí schopnost 34A, 183B, C. Rozměry všech variant jsou téměř identické. Liší se pouze váhou. Varianty P34 plně vyhovují například pro ochranu rodinných domů. P21 je pak ideální volbou pro byty.

Poznají lidé ve stresu a panice, že se jedná o hasicí přístroj?

Produkty firmy Amplla jsou zajímavé a odlišné a většina uživatelů o ně projeví zájem už během běžného provozu, na rozdíl od ostatních hasicích přístrojů, které uživatel přehlíží. Tím, že náš hasicí přístroj uživatel zná již za normálních okolností, se prudce zvyšuje pravděpodobnost, že během krizové situace bude vědět, kde hasicí přístroj je a jak se používá. Kromě toho je řádně označen piktogramem dle normových požadavků. Amplla se bude významně věnovat osvětě k podobě a používání nového přístroje. 

Lze hasicí přístroje Amplla použít opakovaně?

Hasící přístroje lze používat opakovaně, ale pouze v případě, že mezi jednotlivými opakováními dojde k řádnému servisu a údržbě. V případě, že se z hasícího přístroje vypustí hasivo, stává se dále nefunkčním, jelikož hasivo se usadí na ventilové armatuře, které tím přestane těsnit a během několika hodin dojde k odtlakování hasícího přístroje. Servis použitého hasícího přístroje můžou provádět pouze proškolené osoby a firmy, které jsou našimi servisními partnery. Musíme proto apelovat, aby si z vlastní iniciativy hasící přístroj nikdo netestoval, a především nikdy neporušil plombu hasícího přístroje, dokud nedojde ke skutečnému požáru.

Vyrábíte přístroj pouze pro použití levou rukou?

Přístroj je zatím určen jen k uchopení levou rukou. Při pohybu může být nesen svisle. Pro hašení je nezbytné udržovat jej ve vodorovné poloze (toroid svisle, držadlo vodorovně). Pro udržení v aktivní poloze je možné použít také pravou ruku. Hasicí přístroj Amplla může být použit také standardním způsobem, tedy oběma rukama, kdy levá drží přístroj a ovládá ventil a pravá vytrhne hadici s tryskou, kterou manipuluje.

Zvládnou obsluhu ženy?

Určitě ano. Z našich studií naopak vyplývá, že náš koncept je oceňován všemi. Tradičních hasicích přístrojů se většina populace bojí. Způsob použití našich hasicích přístrojů je ale velmi intuitivní. Lépe se drží a ovládá než klasický hasicí přístroj. Váhu má přitom velmi podobnou. Velkou výhodou pak může být i dodatečná ochrana štítem, či fakt, že hasicí přístroj je ovladatelný pouze jednou rukou, a to jak pro přenášení tak i hašení. Uživatel tím má volnou ruku pro případ otvírání dveří, vynesení dětí, domácích mazlíčků či cenností.

Splňuje Váš hasicí přístroj všechny požadavky a certifikace?

Samozřejmě. Všechny produkty společnosti Amplla mají potřebné certifikace a splňují všechny platné normy.

Kde se Vaše produkty vyrábí?

Naše firma vyrábí tlakovou nádobu a kompletuje hasicí přístroje ve vlastní továrně v ČR. Mnoho komponent si sami vyrábíme taktéž v České republice, jedná se o český patent vymyšlený českým architektem.

Jak to je s revizemi zařízení?

Kontrola a servis hasicího přístroje vychází ze zákonných předpisů a norem. Každý měsíc má uživatel hasicího přístroje provést vizuální prohlídku hasicího přístroje. Jednou za rok se provádí kontrola provozuschopnosti jedním z našich servisních partnerů. Jednou za 5 let pak u práškových hasicích přístrojů, respektive jednou za 3 roky u pěnových hasících přístrojů, se provádí periodické zkoušky taktéž servisními partnery.

Jaká je životnost hasicího přístroje?

Životnost našich hasicích přístrojů je 20 let v případě, že dochází k pravidelným údržbám na zařízení.

Mají textilní kryty nějakou nehořlavou úpravu?

Standardní látky, které jsou jednobarevné jsou samozhášivé. To samozřejmě znamená zvýšenou ochranu při hašení. Pestré látky, které jsou používány pro CUSTOM verze stítů a jsou dodávány studiem MARTHI tuto speciální ochranu nemaji. Ale i tak odolají ohni přibližně po dobu aktivního hašení, tedy cca 10 - 15 vteřin. Štít představuje skvělou ochranu zejména proti ožehnutí, při otevření dveří, nebo kapoty. A samozřejmě při pádu sutiny.
 

Je možné hasící přístroj zavěsit na sádrokartonovou zeď?

Ano. Součástí každého produktu je nástěnný držák, který je uzpůsoben také pro instalaci na sádrokartonovou konstrukci. Je však třeba použít správný spojovací materiál (hmoždinky nebo kotvy do sádrokartonu). Všechny naše produkty mají v balení návod k instalaci. Návody jsou ke stažení také na tomto webu.

Plánujete také jiné typy hasicích přístrojů než jsou práškové?

V tuto chvíli žádné jiné varianty neprodáváme, ale vyvíjíme je. Do nabídky brzy přibyde hasicí přístroj s pěnovou hasební látkou. Stávající hasicí přístroje Amplla Hussechuck a Shield obsahují nejkvalitnější dostupnou hasební latku na bázi prášku. Zvolili jsme ji proto, že se jedná o nejuniversálnější typ hasební látky k hašení malých a začínajících požárů.