KOUPIT
ČASTO SE NÁS PTÁTE

Nejčastější dotazy

  1. dle doporučení
  2. dle ceny
  3. dle názvu
  1. s obrázky
  2. tabulkou

Nabízíte více variant práškových hasicích přístrojů?

Ano. Mimo dvě modelové řady, tedy HUSSECHUCK a SHIELD nabízíme také 2 varianty. Ty se liší objemem hasební látky. Modely označené kódem P21 obsahují 4kg prášku, modely označené P34 obsahují 6kg stejné hasební látky. Rozměry všech variant jsou identické. Liší se pouze váhou. Varianty P34 plně vyhovují například pro ochranu rodinných domů. P21 je pak ideální volbou pro byty.

Poznají lidé ve stresu a panice, že se jedná o hasicí přístroj?

Hasicí přístroj Amplla je vybaven standardním piktogramem, který je jeho nedílnou součástí a nesmí být od přístroje oddělen. Klíčově náš hasicí přístroj eliminuje budování složitých nik a kabinetů, ve kterých je dnes běžný přístroj uzavřen. Amplla se bude významně věnovat osvětě k podobě a používání nového přístroje. Je také povinností majitele, nebo uživatele nemovitosti, nebo dopravního prostředku, aby proškolil pravidelné uživatele a umožnil nahodilým uživatelům zjistit způsob užívání hasicího přístroje a aby zamezil dětem v manipulaci s hasicím přístrojem.

Lze přístroj použít opakovaně?

Ano lze, a to za dodržení následujícího postupu: po použití, nelze přístroj bez doplnění hasiva, výměny ventilu, natlakování dusíkem a zákonné kontroly znovu používat. Po každém použití musí být přistroj předán oprávněné organizaci, která vše zajistí a dodá jej zpět. Následně je možné přístroj znovu používat. Počet naplnění není limitován. Limitující je pouze stáří a technický stav nádoby. Nádoba, která je bez zjevného poškození a koroze má maximální životnost 20 let. Stejná pravidla platí i pro jiné typy hasicích přístrojů.

Vyrábíte přístroj pouze pro použití levou rukou?

Přístroj je zatím určen jen k uchopení levou rukou. Při pohybu může být nesen svisle. Pro hašení je nezbytné udržovat jej ve vodorovné poloze (toroid svisle, držadlo vodorovně). Pro udržení v aktivní poloze je možné použít také pravou ruku. Hasicí přístroj Amplla může být použit také standardním způsobem, tedy oběma rukama, kdy levá drží přístroj a ovládá ventil a pravá vytrhne hadici s tryskou, kterou manipuluje.

Zvládnou obsluhu ženy?

Určitě ano. Z našich studií naopak jasně vyplývá, že náš koncept je ženami velmi oceňován. Tradičních hasicích přístrojů se drtivá většina žen bojí. Způsob použití našich přístrojů je velmi intuitivní. I v případě žen je samozřejmostí možnost ovládat přístroj pouze jednou rukou. Velkou výhodou pak je také dodatečná ochrana díky štítu.

Splňuje Váš hasicí přístroj všechny požadavky a certifikace?

Ano. Všechny produkty společnosti Amplla mají  potřebné certifikace. Jedná se o produkt, který je navíc vyráběn v České republice. 

Jak to je s revizemi zařízení?

Kontrola a servis hasicího přístroje je předepsána platnými zákonnými předpisy a normami a smí ji provést jen vyškolená odborně způsobilá osoba. Životnost hasicího přístroje, tedy sestavy toroidní nádrže, ventilu, stoupací trubice, manometru, hadice a trysky je 20 let. Životnost hasicího přístroje se počítá od data výroby přístroje trvale vyraženého na nádobě přístroje. Výrobce předepisuje měsíční kontrolu tlaku uživateli, nebo majiteli, vždy nejdéle jednou za 366 dní předepisuje revizní prohlídku a každých nejdéle 5 let musí být provedena vnitřní revize nádrže a výměna ventilu, hasiva i hnacího plynu.

Je váš hasicí přístroj těžší než klasický?

Váha je prakticky totožná. Výhodou našeho řešení je ovladatelnost pouze jednou rukou. Tvar štítu je pro zacházení s přístrojem při požáru daleko výhodnější. Umožňuje mít volnou ruku například pro otevření dveří, vynesení dítěte nebo domácího mazlíčka nebo cenností. Ovladatelnost jednou rukou je zajištěna po celou dobu hašení. 

Mají textilní kryty nějakou nehořlavou úpravu?

Standardní látky, které jsou jednobarevné jsou samozhášivé. To samozřejmě znamená zvýšenou ochranu při hašení. Pestré látky, které jsou používány pro CUSTOM verze stítů a jsou dodávány studiem MARTHI  tuto speciální ochranu nemaji. Ale i tak odolají ohni přibližně po dobu aktivního hašení, tedy cca 10 - 15 vteřin.
Štít představuje skvělou ochranu zejména proti ožehnutí, při otevření dveří, nebo kapoty. A samozřejmě při pádu trosek.
 

Je možné hasící přístroj zavěsit na sádrokartonovou zeď?

Ano. Součástí každého produktu je nástěnný držák, který je uzpůsoben také pro instalaci na sádrokartonovou konstrukci. Je však třeba použít správný spojovací materiál (hmoždinky nebo kotvy do sádrokartonu). Všechny naše produkty mají v balení návod k instalaci. Návody jsou ke stažení také na tomto webu.

Plánujete také jiné typy hasicích přístrojů než jsou práškové?

V tuto chvíli žádné jiné varianty neprodáváme, ale vyvíjíme je. Do nabídky brzy přibyde hasicí přístroj s pěnovou hasební látkou. Stávající hasicí přístroje Amplla Hussechuck a Shield obsahují nejkvalitnější dostupnou hasební latku na bázi prášku. Zvolili jsme ji proto, že se jedná o nejuniversálnější typ hasební látky k hašení malých a začínajících požárů.