KONFIGUROVAT
VOP

Všeobecné obchodní podmínky

 

Podmínky mají tyto části:

 • Úvod
 • Objednávka
 • Platba a doručení
 • Odstoupení od Smlouvy kupujícím
 • Reklamační podmínky
 • Odstoupení od Smlouvy prodávajícím
 • Odpovědnost
 • Mimosoudní řešení sporů
 • Závěrečná ustanovení
 • Přílohy ke staženi - Marketing, Nehmotná práva

ÚVOD

Obchodní podmínky Amplla. Právě čtete obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti Amplla a.s., identifikační číslo 284 85 408, se sídlem Poličská 1823, 539 01 Hlinsko, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 2843 („my“). Provozujeme webové stránky amplla.cz v různých jazykových mutacích, prostřednictvím kterých si můžete objednat a zakoupit naše produkty („Web“).

Vy. Smlouva. Tyto Podmínky jsou nedílnou části smlouvy, kterou spolu my jako prodávající a vy jako kupující („vy“) uzavíráme prostřednictvím Webu („Smlouva“). Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Můžeme si sjednat i individuální podmínky našeho vztahu právě ve Smlouvě. V případě, kdy se Smlouva a Podmínky liší, mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě. Podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce uzavíráme i Smlouvu.

Kontaktní údaje. Kdykoliv nás můžete kontaktovat pomocí těchto údajů:
Adresa: Amplla a.s., Poličská 1823, 539 01 Hlinsko, Česká republika


e-mail: info@amplla.cz

 telefon: + 420 464 646 856.

Stručně a jasně:
 Prostřednictvím našich webových stránek amplla.cz spolu uzavíráme smlouvu. Součástí smlouvy jsou tyto obchodní podmínky. Pokud máte jakékoliv otázky, kdykoliv nám napište na info@amplla.cz anebo zavolejte na + 420 464 646 856.

OBJEDNÁVKA

Prezentace produktů. Veškerá prezentace našich produktů na Webu je informativní a my na základě této prezentace nejsme povinni uzavřít Smlouvu. 

Objednávka. Objednávku můžete provést prostřednictvím svého zákaznického účtu nebo i bez něj. Při vyplňování objednávky si vyberete produkt, počet kusů a jeho barevnou variantu z nabídky. Před závazným odesláním objednávky můžete libovolně kontrolovat a měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Je nezbytné, abyste před odesláním objednávky vyplnili všechny svoje údaje a potvrdili, že jste se seznámili s těmito Podmínkami a souhlasíte s nimi.

Vaše údaje. Při objednávání produktů jste povinni uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje poskytnuté při objednání produktů považujeme za správné. Neodpovídáme za škodu způsobenou zadáním neaktuálních, nesprávných nebo nekompletních údajů, třeba pokud vám nebudeme moci produkt dodat, protože jste uvedli chybnou adresu.

Uzavření Smlouvy. Odesláním objednávky s námi uzavíráte Smlouvu za podmínek uvedených v objednávce, těchto Podmínkách a Smlouvě. Veškeré objednávky podané prostřednictvím našeho e-shopu jsou závazné. Uzavřením Smlouvy se my i Vy zavazujeme řídit těmito Podmínkami. Smlouva je tedy uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Objednávku vám potvrdíme elektronicky e-mailem.

Neobvyklá objednávka. V případě, kdy bude charakter objednávky neobvyklý, vás můžeme požádat o její dodatečné potvrzení e-mailem. V takovém případě je Smlouva mezi námi uzavřena až okamžikem doručení potvrzení objednávky. 

Komunikační prostředky. Při uzavírání Smlouvy souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku i s tím, že ohledně Smlouvy po jejím uzavření, třeba ohledně reklamace nebo odstoupení od Smlouvy budeme komunikovat e-mailem nebo prostřednictvím chatu. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (třeba internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž se tyto náklady nijak neliší od standardní sazby.

Chyby v cenách. Pokud by došlo k chybě na naší straně v uvedení ceny na Webu nebo v průběhu objednávky, nejsme povinni vám produkt za takto chybně uvedenou cenu dodat. O takové chybě vás co nejdříve informujeme e-mailem a zašleme vám aktualizovanou nabídku. Ta představuje nový návrh Smlouvy. Smlouva je v takovém případě uzavřená až vaším potvrzením, že s novou a správnou kupní cenou souhlasíte.

Stručně a jasně:
 Objednávku můžete provést prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo i bez něj. V objednávce vždy uvádějte správné a aktuální údaje a informace.Smlouva je mezi námi uzavřená okamžikem odeslání objednávky.Budeme spolu komunikovat elektronickými prostředky. Pokud na webových stránkách uvedeme chybnou cenu, nemusíme vám za ni produkt dodat.

PLATBA A KUPNÍ CENY

Kupní cena. Za produkt jste povinni nám zaplatit kupní cenu. Všechny ceny na Webu uvádíme včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v den odeslání objednávky.

Daňový doklad. Ke každé platbě vám vystavíme fakturu – daňový doklad, kterou vám zašleme v elektronické podobě e-mailem.

Platba. Kupní cenu můžete zaplatit pouze online pomocí platební brány Stripe. Pokud na vaší straně dojde k prodlení s úhradou ceny, nejsme povinni plnit námi ujednané podmínky Smlouvy, a to zejména dodat vám produkt.  

Akce a slevy. Veškeré akční nabídky na Webu platí do vyprodání zásob nebo po dobu určenou námi. Pokud není stanoveno jinak, případné slevy z kupní ceny nelze vzájemně nijak kombinovat.

Stručně a jasně:
 Cenu za produkt můžete uhradit pomocí platební brány Stripe.Fakturu – daňový doklad vám pošlete e-mailem.

DORUČENÍ PRODUKTU

Odeslání produktu. Produkty, které máme skladem, vám odešleme co nejdříve po přijetí kupní ceny. Pro dopravu produktů využíváme službu TNT (zajišťuje FedEx).

Doručení produktů. Produkt vám dodáme na místo určené v objednávce. Vy jste pak povinni produkt při dodání převzít. V případě, že produkt nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy a v takovém případě máme právo požadovat náhradu nákladů s tím spojených. Pokud si Produkt přeberete později, máme právo požadovat po vás náklady na uskladnění Produktu v období od okamžiku, kdy jste si měli Produkt převzít, až do okamžiku převzetí Produktu. V případě, že je produkt z důvodů na vaší straně nutno doručovat opakovaně či jiným způsobem než uvedeným v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručením produktu nebo s jiným způsobem doručení.

Doručení delší než 30 dní. Pokud by doručení produktu mělo trvat déle než 30 dní od uzavření Smlouvy, e-mailem vás informujeme o termínu dodání. V takovém případě se můžete rozhodnout, jestli chcete zaslat objednávku splněnou pouze z části, počkat na aktuálně nedostupné produkty nebo i objednávku zrušit, tedy odstoupit od Smlouvy. V případě, že odstoupíte od Smlouvy uzavřené ohledně nedostupných produktů, vám vrátíme zaplacenou částku zpět na váš účet co nejdříve.

Převzetí produktu. Při převzetí produktu si prosím pro jistotu pečlivě zkontrolujte neporušenost obalu a v případě jakýchkoli závad toto ihned oznamte přepravci. V případě, že bude obal produktu porušen, nemusíte zásilku od přepravce převzít.

Vlastnické právo. Vlastnické právo k produktu nabýváte zaplacením celé ceny (včetně nákladu na dodání), nejdříve však převzetím produktu. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu produktu na vás přechází okamžikem převzetí produktu nebo okamžikem, kdy jste byli povinni produkt převzít, ale v rozporu se Smlouvou jste tak neučinili.

Dokumentace. Pokud s produktem souvisí nějaká dokumentace anebo jiné materiály, dodáme vám je spolu s produktem anebo e-mailem, pokud je možné a efektivní je dodat elektronicky.

Stručně a jasně:
 Produkt vám pošleme prostřednictvím služby TNT. Zásilku jste povinni převzít, jinak to můžete považovat za odstoupení od smlouvy a můžeme po vás požadovat náhradu vzniklých nákladů. Také na vás při nepřevzetí přejde odpovědnost za ztrátu nebo poškození produktu.Kdyby mělo dodání produktu trvat déle, než 30 dní, dáme vám o tom vědět e-mailem a vy můžete odstoupit od smlouvy.Při převzetí prosíme zásilku dobře zkontrolujte, jestli není poškozená a případně řešte ihned s dopravcem anebo se nám ozvěte na info@amplla.cz. Vlastnické právo k produktu nabýváte převzetím produktu, pokud jste zaplatili celou kupní cenu. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM
kupujícím do 14 dnů od převzetí produktu a vrácení produktu

Právo na odstoupení od Smlouvy. Pokud jste Smlouvu s námi uzavřeli jako spotřebitel, tedy mimo rámec své obchodní nebo podnikatelské činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení produktu bez udání důvodu. Toto právo máte proto, že Smlouva je uzavřená na dálku přes internet, tzv. distančním způsobem.  Tato část Podmínek se na vás vztahuje pouze tehdy, pokud jste Smlouvu uzavřeli jako spotřebitel. 

Výjimky. Vezměte prosím na vědomí, že právo na odstoupení od Smlouvy dle této části Podmínek nemáte, pokud jste si zakoupili produkt, který byl vyroben podle vašich požadavků nebo přizpůsobený vašim osobním potřebám, například pokud si zakoupíte produkt s vlastním designem. 

Účinky odstoupení od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že vy nám vrátíte produkt a my vám vrátíme zaplacenou kupní cenu včetně nejnižšího poštovného, které nabízíme, pokud jste ho platili.

Průběh odstoupení od Smlouvy. Pokud si přejete od Smlouvy dle této části Podmínek odstoupit, napište nám na info@amplla.cz nebo nás kontaktujte jakýmkoliv jiným způsobem. Pokud chcete svého práva na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu dle této části Podmínek využít, musíte tak učinit do 14 dnů od doručení produktu k vám. 

Vrácení produktu při odstoupení od Smlouvy. Produkt nám musíte odeslat do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy a můžete tak učinit prostřednictvím služby TNT (zajišťuje FedEx). S každou zásilkou vám přijde i návod, jak odeslání zpět k nám prostřednictvím TNT (zajišťuje FedEx) provést. Pokud není v informacích k vrácení produktu, který připojujeme ke každé zásilce, uvedeno jinak, tak náklady na zaslání produktu zpět k nám hradíte vy. Vracený produkt musí být nepoužitý, nepoškozený a dobře zabalený tak, aby nemohlo během přepravy dojít k jeho poškození. V případě nesprávně zabaleného produktu odpovídáte za jeho poškození vy. Zvláště si dejte pozor na upevnění volně vložených částí, jakou může být například držák na stěnu. Jistotou je zabalení do původního obalu s uspořádáním stejným, jaké bylo při dodání. Produkt musí být možné i po odstoupení dále distribuovat. Produkt musí být vrácen na naši adresu Amplla a.s., se sídlem Poličská 1823, 539 01 Hlinsko, Česká republika. Produkt nám prosím neposílejte na dobírku, v ideálním případě využijte TNT (zajišťuje FedEx).

Vrácení kupní ceny. My vám následně vrátíme kupní cenu za produkt, včetně nejnižšího poštovného, které nabízíme, pokud jste poštovné za doručení produktu k vám platili. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jako jsme je od vás přijali, ale můžeme se dohodnout i na jiném způsobu vrácení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od okamžiku, kdy jste od Smlouvy odstoupili. Platbu můžeme ale pozdržet až do chvíle, než nám dojde vrácený produkt zpět anebo do doby, než nám prokážete, že jste produkt odeslali (třeba potvrzením od dopravce).

Dárky. V případě odstoupení od Smlouvy máte povinnost vrátit i jakékoliv případné dárky, které jste k objednávce obdrželi.

Započtení. Pokud jste produkt poškodili, jsme oprávněni si nárok na úhradu škody vzniklé na produktu jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení ceny. To znamená, že pokud nám vznikne škoda na vráceném produktu, odečteme si ji z původní kupní ceny a vám vrátíme případný zbytek.  

Stručně a jasně:
 Pokud jste spotřebitel, máte nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek do 14 dnů od doručení produktu. Pokud jste si ale objednali produkt upravený nebo přizpůsobený na míru, toto právo nemáte.Pokud od smlouvy odstoupíte, zašlete nám produkt do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nejjednodušší je vrátit ho zpět prostřednictvím TNT. Jak na to, najdete v každé zásilce. My vám vrátíme zaplacenou kupní cenu a nejnižší poštovné, které nabízíte, pokud jste ho platili, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Platbu ale můžeme pozdržet, dokud nám neprokážete, že jste nám produkt opravdu zaslali anebo dokud nám produkt zpět nepřijde.Při odstoupení od smlouvy máte povinnost vrátit nám i jakékoliv případné dárky, které jsme vám s produktem zaslali.Vracenou částku můžeme ponížit o škodu, kterou nám způsobilo vrácení poškozeného produktu.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Za co odpovídáme. 
Odpovídáme vám za to, že produkt nemá při převzetí vady. To znamená, že v době, kdy ho přebíráte, odpovídáme zejména za to, že:

 • Produkt odpovídá popisu, který jsme pro něj uvedli.
 • Produkt je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • Produkt je vhodný k účelu, jaký pro jeho použití uvádíme, anebo k jakému se produkt obvykle používá.
 • Produkt odpovídá obvyklým vlastnostem podobných produktů, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na reklamu nebo naše prohlášení.
 • Produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud jakost nebo provedení podle takového vzorku nebo předlohy určujeme.
 • Produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 • Za vadu způsobenou nesprávnou montáží, pokud ji provádíme my.


Za co neodpovídáme:

 • Opotřebení produktu jeho obvyklým užíváním (např. za částečné vyblednutí barev produktu).
 • Vady, o kterých jste věděli nebo které jste sami způsobili.
 • U produktu, který byl prodáván za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byl produkt zlevněn. Za ostatní vady na takto zlevněném produktu odpovídáme.
 • Rozdílné odstíny barev ve skutečnosti a na monitoru nebo displeji, takový rozdíl také není možné považovat za vadu.
 • Překážky způsobené vyšší mocí.


Návod k použití. 
Před instalací nebo použitím produktu jste povinni prostudovat si návod k použití a následně se informacemi v něm uvedenými řídit. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním nebo instalací produkt poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svých práv plynoucích z odpovědnosti za vady. 

Použití a instalace produktu. 
Práva z odpovědnosti za vady také nemáte, pokud produkt použijete v rozporu s naším doporučením, technickým manuálem, návodem nebo jinou dokumentací, například:

 • Pokud nebudete provádět doporučené nebo povinné kontroly a revize produktu.
 • Pokud dojde k výměně originálních částí produktu za neoriginální.
 • Pokud produkt použijete k jinému účelu, než k jakému je určen, provedete neodbornou instalaci, úpravu nebo modifikaci, použijete jiný než námi jako výrobcem stanovený náhradní díl nebo příslušenství.
 • Pokud budete produkt nesprávně udržovat, používat produkt v nadměrně prašném, vlhkém nebo znečištěném prostředí nebo v prostředí s velkým výkyvem teplot.


Stručně a jasně:
 Vždy si prostudujte návod, který k produktu přikládáme.

PRŮBĚH REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO SPOTŘEBITELE

Spotřebitel. Tento oddíl o průběhu reklamačního řízení se vztahuje pouze na spotřebitele, tedy na toho, kdo s námi uzavřel Smlouvu mimo rámec své obchodní, podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 

Lhůty. Svá práva z vadného plnění můžete uplatnit do dvaceti čtyř měsíců od převzetí produktu. Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný už při převzetí.

Reklamace. Reklamace musí obsahovat alespoň popis vad produktu a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na info@amplla.cz anebo na adresu Amplla a.s., Poličská 1823, 539 01 Hlinsko. 

Vracení produktu. Produkt nám k posouzení zašlete kompletní, tedy tak, jak jste jej od nás obdrželi. Pokud je to možné, i včetně originální krabice a balení. Zboží nám zašlete na adresu Amplla a.s., Poličská 1823, 539 01 Hlinsko, v ideálním případě můžete použít službu TNT (zajišťuje FedEx).

Podstatné porušení Smlouvy. Pokud má produkt vady, které znamenají podstatné porušení Smlouvy, tedy vady, pro které objektivně nemůžete mít o produkt zájem, můžete dle svojí volby v rámci reklamace požadovat jedno z následujících:

 • odstranění vady dodáním nového produktu nebo jeho části bez vady nebo dodáním chybějícího produktu nebo jeho části,
 • bezplatnou opravu,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

Nepodstatné porušení Smlouvy. Pokud má produkt vady, které znamenají nepodstatné porušení Smlouvy, tedy pokud produkt například může sloužit svému účelu, ale má nějakou vadu, můžete dle svojí volby v rámci reklamace požadovat jedno z následujících:

 • odstranění vady,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Zvolené řešení reklamace. Při uplatnění reklamace jste povinni sdělit, jaký způsob řešení reklamace jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení Smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

Přiměřená sleva nebo odstoupení od Smlouvy. Abychom to shrnuli, právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od Smlouvy máte, pokud jsme odmítli odstranit vadu anebo ji neodstranili na naše náklady, v přiměřené době anebo bez toho, abychom vám způsobili nějaké nepřiměřené potíže, nebo když je jasné, že vadu neodstraníme vůbec nebo tak, jak máme. Dále máte právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od Smlouvy, pokud je vada podstatným porušením Smlouvy.

Vyřízení reklamace. Protože jste spotřebitel, o vaší reklamaci rozhodneme do 3 pracovních dnů, případně ve stejné lhůtě rozhodneme o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, pak vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě.

Náklady na uplatnění reklamace. Jako spotřebitel máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. Pokud ale neuplatníte toto právo do jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro vytčení vady, toto právo vám nemusí být přiznáno. 

Potvrzení. Po skončení reklamačního řízení vám zašleme elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Stručně a jasně:
 Máme odlišná pravidla pro reklamace spotřebitelů a podnikatelů. Toto shrnutí se týká pouze spotřebitelů.Reklamovat zboží můžete do 24 měsíců od převzetí. Reklamaci nám zašlete na e-mail info@amplla.cz nebo poštou. Pak nám musíte zaslat ještě produkt k posouzení, ideálně prostřednictvím TNT.Podle toho, o jakou vadu se jedná, si můžete vybrat z následujících řešení reklamace:dodání nového produktu nebo jeho části,bezplatnou opravu,slevu z kupní ceny,vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.Reklamaci vyřídíme do 30 dnů, pokud se nedohodneme na delší době. Po skončení reklamace vám e-mailem zašleme informace a potvrzení o jejím vyřízení anebo zdůvodnění zamítnutí reklamace.

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Zákaznický účet. Na Webu si můžete založit zákaznický účet. Registrace zákaznického účtu vám umožní přístup ke stavu a historii objednávek. Naše produkty si můžete objednat prostřednictvím zákaznického účtu i bez něj.

Založení zákaznického účtu. Pro založení vašeho zákaznického účtu potřebujeme vaše osobní údaje. Při registraci zákaznického účtu uvádějte správné a pravdivé údaje. Pokud se vaše údaje změní, aktualizujte je. Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím zákaznického účtu považujeme za správné. Pokud jsou údaje uvedené chybně a my vás kvůli tomu například nebudeme moci kontaktovat, neodpovídáme za vzniklou škodu.

Zabezpečení zákaznického účtu. Zákaznický účet je zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Nikomu tyto přístupové údaje nesdělujte. Neneseme odpovědnost za jakékoliv zneužití zákaznického účtu třetími stranami. Zákaznický účet je pouze váš a nejste oprávněni umožnit jeho použití třetím osobám.

Zrušení zákaznického účtu. Váš zákaznický účet můžete kdykoliv zrušit, přijdete ale o přehled objednávek, který se k němu váže. Pokud porušíte Podmínky nebo Smlouvu, můžeme váš zákaznický účet zrušit i my. Informujeme vás o tom předem e-mailem.

Stručně a jasně:
 Na webových stránkách si můžete založit zákaznický účet, ve kterém najdete přehled a stav vašich objednávek.Produkty si ale můžete objednat i bez založení účtu. Při zakládání účtu uvádějte prosím správné údaje a přístupové údaje k účtu nesdělujte nikomu dalšímu.Účet můžete kdykoliv zrušit. Stejně tak můžeme zrušit váš účet i my, pokud porušíte tyto podmínky nebo smlouvu. Často se to ale nestává a dáme vám o tom předem vědět.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

Vyprodání zásob. Jako prodávající máme právo odstoupit od Smlouvy, pokud je vámi objednaný produkt nedostupný. V takovém případě vás co nejdříve informujeme e-mailem a do 14 dnů vám vrátíme na váš účet všechny peněžní prostředky, které jsme od vás přijali.

Porušení Podmínek z vaší strany. Pokud porušíte tyto Podmínky anebo Smlouvu a budete se splněním svých povinností v prodlení delším než 30 dní, jsme oprávněni od Smlouvy po uplynutí této doby odstoupit. Jestliže jste již v prodlení a prohlásíte, že svou povinnost nemáte v plánu splnit, nebo s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem je zřejmé, že ji nesplníte, můžeme od Smlouvy odstoupit i před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě. 

Vyšší moc. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.

Účinnost odstoupení. Odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku Podmínek nabývá účinnosti dnem, kdy je vám doručeno oznámení o odstoupení.

Stručně a jasně:
 I my jako prodávající máme právo odstoupit od smlouvy, a to:pokud není objednaný produkt dostupný,pokud jste v prodlení se splněním vašich povinností déle než 30 dní anebo pokud je zjevné, že svoje povinnosti nehodláte splnit,v nepředvídatelných případech jako je pandemie, přírodní katastrofa anebo válka.

ODPOVĚDNOST

Omezení odpovědnosti. V plném rozsahu odpovídáme za škodu způsobenou na přirozených právech člověka, za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Za ostatní škody neodpovídáme. Neodpovídáme ani za náhradu ušlého zisku, náklady na pořízení náhradního produktu nebo náhradu nemajetkové újmy (pokud nejde o výše uvedení případy, kde odpovědnost nemůžeme vyloučit).

Bezpečnost. Vezměte prosím na vědomí, že obsah Webu má pouze informativní účely a v žádném případě nemůže nahradit konzultace s odborníkem na bezpečnostní předpisy, bezpečnost práce, protipožární ochranu apod. Při instalaci, montáži i manipulaci s produkty je potřeba dodržovat návod a další pokyny uvedené v přiložené dokumentaci. Je také potřeba dělat pravidelné revize produktů. 

Stručně a jasně:
 Naše odpovědnost je omezená v rozsahu, ve kterém to umožňují zákony, pouze na přímé škody. V největším možném rozsahu, ve kterém je možné naši odpovědnost dle zákona omezit, tedy nemusíme hradit ušlý zisk, náklady na pořízení náhradního produktu nebo náhrady nemajetkové újmy.Vždy konzultujte vaši bezpečnost a protipožární i jinou ochranu s odborníkem z oboru.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ A KONTROLA

ADR u České obchodní inspekce. Jako spotřebitel máte podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh jakožto spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi jako prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste jako spotřebitel uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u nás jako prodávajícího poprvé. Kromě toho máte i právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Podléháme kontrole. K podnikání a prodeji našich produktů jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Stížnosti. Veškeré stížnosti nám zašlete na info@amplla.cz, vyřídíme je co nejdříve.

Stručně a jasně:
 Jako spotřebitel máte právo na mimosoudní vyřešení sporu, který mezi námi vznikl. Můžete se obrátit naČeskou obchodní inspekci (kontakty najdete výše) nebo využít platformu ODR dostupnou na ec.europa.eu/consumers/odr/.Naše podnikání podléhá kontrole živnostenských úřadů, Úřadu pro ochranu osobních údajů a České obchodní inspekci. Stížnosti zasílejte na info@amplla.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Mezinárodní prvek. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si sjednáváme, že se náš vztah a Smlouva řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tím nejsou dotčena aplikovatelná práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
Rozhodování sporů. Případné spory mezi námi se vždy budeme snažit řešit smírně. Pokud to nebude možné, sjednáváme si, že spory bude rozhodovat místně příslušný soud České republiky dle našeho sídla jako prodávajícího.
Změny Podmínek. Podmínky můžeme měnit či doplňovat. Takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Jednoduše řečeno, změna Podmínek nebude mít vliv na už uskutečněné nákupy. V případě, že předmětem Smlouvy mezi námi není jen jednorázové plnění (třeba jednorázový nákup našeho produktu), ale dlouhodobě vám dodáváme, o změně Podmínek vás informujeme e-mailem, upozorníme vás na možnost se změnami nesouhlasit a Smlouvu z toho důvodu vypovědět. K tomu vám poskytneme přiměřenou lhůtu. Pokud svého práva na výpověď Smlouvy nevyužijete, budeme to považovat za to, že s novým zněním Podmínek souhlasíte.
Autorská a průmyslová práva. Veškerá práva k Webu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat e-shop nebo jeho části bez našeho souhlasu. Jsme držiteli průmyslových práv k našim produktům, včetně právům k designu našich produktů, které je zakázáno kopírovat či napodobovat.
Používání Webu. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku použití Webu v rozporu s jeho určením. Při využívání Webu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla nám či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Web. Nesmíte užívat Web nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
Přístupnost Webu. Vezměte prosím na vědomí, že Web nebo jeho části nemusí být k dispozici nepřetržitě, a to hlavně kvůli údržbě našeho hardwaru a softwaru anebo údržbě vybavení třetích stran. 
Archivace Smlouvy. Smlouvu včetně těchto Podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám na info@amplla.cz a my vám ji rádi zašleme.

Stručně a jasně:
 Náš vztah se řídí českým právem. Tím ale nejsou dotčená vaše spotřebitelská práva. 
Web a zákaznický účet nemusí být dostupné nepřetržitě. Podmínky můžeme měnit a doplňovat. V případě jednorázových nákupů našich produktů se změny nijak nedotknou už odeslaných nebo dokončených objednávek. Pokud vám dodáváme dlouhodobě, máte možnost s novým zněním podmínek nesouhlasit a smlouvu mezi námi vypovědět.
Pokud máte zájem o zaslání vaší smlouvy, napište nám na info@amplla.cz.
Všechna práva k webovým stránkám i produktům náleží nám a vy nejste oprávněni je nijak narušovat. Web nemusí být dostupný nepřetržitě.

 

Soubory ke stažení