Představenstvo společnosti Amplla a.s., se sídlem , IČ 28485408, vedené pod spisovou značkou u v oddíle B 2843 (dále jen "Společnost"), tímto svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 29.3.2023 od 17 hod. v showroomu Amplla a.s. Vinohradská 36, Praha 2.

Valná hromada je svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře MgA. Přemysla Kokeše, který má kacie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnta překračuje 5% základního kapitálu Společnosti a lhůta pro konání valné hromady se tak ve smyslu § 367 zák. č. 90/2012 Sb. zkracuje na 15 dnů.

Prezence přítomných akcionářů a potvrzení jejich podílu a množství hlasů bude probíhat v místě konání valné hromady od 16.30 hod.

Akcionáři, kteří mají zájem se VH zúčastnit, si mohou o detailní program napsat  zde.